15/16 – 26 – Chem­nit­zer FC vs. SG Dyna­mo Dresden