14/15 – 31 – Chem­nit­zer FC vs. SG Dyna­mo Dresden